Quỹ Tấm lòng Vàng trao tiền nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở thủy điện

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho người nhà có người thân thiệt mạng. Ảnh: Hữu Long
Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho người nhà có người thân thiệt mạng. Ảnh: Hữu Long
Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho người nhà có người thân thiệt mạng. Ảnh: Hữu Long
Lên top