Quỹ tấm lòng vàng trao 5 triệu đồng cho gia đình nữ sinh bị cưa chân vì lỗi bác sĩ

Đại diện quỹ Tấm lòng vàng trao 5 triệu đồng cho gia đình Hà Vi
Đại diện quỹ Tấm lòng vàng trao 5 triệu đồng cho gia đình Hà Vi
Đại diện quỹ Tấm lòng vàng trao 5 triệu đồng cho gia đình Hà Vi
Lên top