Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng tiếp nhận hơn 27 triệu tiền ủng hộ