Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng mang Trung thu yêu thương đến với các bệnh nhi