Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Yêu thương và trách nhiệm

Trao hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ảnh: X.H
Trao hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ảnh: X.H
Trao hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ảnh: X.H
Lên top