Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: “Xuân trao yêu thương” cho học sinh khó khăn