Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho đồng bào ở biên giới Quảng Trị

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 gia đình đồng bào thiểu số ở vùng biên giới huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 gia đình đồng bào thiểu số ở vùng biên giới huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 gia đình đồng bào thiểu số ở vùng biên giới huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top