Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ nghèo bị bạo bệnh

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Xoa. 
Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Xoa. Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Xoa. Ảnh: Thái Bình
Lên top