Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà cho bà con giáo dân vùng lũ Quảng Bình