Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 42 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Gạc Ma tại Quảng Bình