Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 300 triệu đồng cứu trợ, thăm công đoàn viên bị thiệt mạng do bão lũ tại Bình Định