Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Tiếp sức cho người dân Quảng Bình

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đến với vùng rốn lũ Quảng Bình. Ảnh tư liệu: Lê Phi Long
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đến với vùng rốn lũ Quảng Bình. Ảnh tư liệu: Lê Phi Long
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đến với vùng rốn lũ Quảng Bình. Ảnh tư liệu: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top