Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình các “hiệp sĩ” bị thương vong

Bà Lâm Thị Nhung, mẹ "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, đại diện gia đình nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động - Ảnh Hà Anh Chiến
Bà Lâm Thị Nhung, mẹ "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, đại diện gia đình nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động - Ảnh Hà Anh Chiến
Bà Lâm Thị Nhung, mẹ "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam, đại diện gia đình nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động - Ảnh Hà Anh Chiến
Lên top