Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Tặng quà cho nữ CNVCLĐ nhân dịp 20.10