Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Những món quà đến sớm với người dân vùng lũ