Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động mang niềm vui đến thầy trò vùng biển Thừa Thiên – Huế