Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân thận mãn

Cộng tác viên công tác xã hội- Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp đưa nhu yếu phẩm đến người lao động gặp khó khăn do COVID-19 (ảnh Th.Thảo)
Cộng tác viên công tác xã hội- Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp đưa nhu yếu phẩm đến người lao động gặp khó khăn do COVID-19 (ảnh Th.Thảo)
Cộng tác viên công tác xã hội- Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp đưa nhu yếu phẩm đến người lao động gặp khó khăn do COVID-19 (ảnh Th.Thảo)
Lên top