Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Hỗ trợ học sinh, giáo viên khó khăn ở vùng biển