Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình nữ sinh bị nạn do lũ lụt