Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Hỗ trợ cho người lao động tại Quảng Trị bị thiệt hại do bão số 10

Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top