Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo

Đại diện Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà cho gia đình chị Hồ Thị Kim Anh bị bệnh ung thư.
Đại diện Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà cho gia đình chị Hồ Thị Kim Anh bị bệnh ung thư.
Đại diện Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ huyện Duy Xuyên trao quà cho gia đình chị Hồ Thị Kim Anh bị bệnh ung thư.
Lên top