Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ cho công nhân nghèo tỉnh Quảng Nam

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân Lê Nhật Trai và Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân Lê Nhật Trai và Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân Lê Nhật Trai và Nguyễn Đình Thanh. Ảnh: Thái Bình
Lên top