Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 300 bệnh nhân chạy thận bị cách ly

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chuyển hàng hóa của Công ty Celio hỗ trợ đến bệnh nhân thận mãn đang bị cách ly. (ảnh H.Nguyệt)
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chuyển hàng hóa của Công ty Celio hỗ trợ đến bệnh nhân thận mãn đang bị cách ly. (ảnh H.Nguyệt)
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chuyển hàng hóa của Công ty Celio hỗ trợ đến bệnh nhân thận mãn đang bị cách ly. (ảnh H.Nguyệt)
Lên top