Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến với rốn lũ Bình Định

Quỹ TLV Lao Động trao quà hỗ trợ một người dân bị sập nhà ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Quỹ TLV Lao Động trao quà hỗ trợ một người dân bị sập nhà ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Quỹ TLV Lao Động trao quà hỗ trợ một người dân bị sập nhà ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lên top