Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động chia sẻ với gia đình công nhân bị tử nạn do cháy

Phóng viên Báo Lao Động đến thăm gia đình anh Thiệu chiều ngày 23.4. Ảnh: Thiên Ân
Phóng viên Báo Lao Động đến thăm gia đình anh Thiệu chiều ngày 23.4. Ảnh: Thiên Ân
Phóng viên Báo Lao Động đến thăm gia đình anh Thiệu chiều ngày 23.4. Ảnh: Thiên Ân
Lên top