Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Trong trận lũ tại Quảng Trị tháng 10.2010, ngoài việc hỗ trợ cho người dân vùng lũ về nước uống, thức ăn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ tại Quảng Trị với số tiền 3 triệu đồng/người. Ảnh: AT
Trong trận lũ tại Quảng Trị tháng 10.2010, ngoài việc hỗ trợ cho người dân vùng lũ về nước uống, thức ăn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ tại Quảng Trị với số tiền 3 triệu đồng/người. Ảnh: AT
Trong trận lũ tại Quảng Trị tháng 10.2010, ngoài việc hỗ trợ cho người dân vùng lũ về nước uống, thức ăn, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ tại Quảng Trị với số tiền 3 triệu đồng/người. Ảnh: AT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top