Quảng Ngãi:

Quỹ “Tấm lòng vàng” hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên khó khăn

Mái ấm công đoàn do Quỹ "Tấm lòng vàng" hỗ trợ. Ảnh: Hà Phương
Mái ấm công đoàn do Quỹ "Tấm lòng vàng" hỗ trợ. Ảnh: Hà Phương
Mái ấm công đoàn do Quỹ "Tấm lòng vàng" hỗ trợ. Ảnh: Hà Phương
Lên top