Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đồng bào tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão lũ

Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Trọng Khang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho các hộ bị thiên tai
Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Trọng Khang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho các hộ bị thiên tai
Ông Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Trọng Khang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho các hộ bị thiên tai
Lên top