Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ công nhân ở Đồng Nai bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho công nhân Phạm Thị Lâu bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho công nhân Phạm Thị Lâu bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đi thăm, chia sẻ và hỗ trợ cho công nhân Phạm Thị Lâu bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top