Quỹ Tấm lòng Vàng dựng những “cột mốc” ở biên giới Việt – Lào

Ngôi nhà "Tình nghĩa Khe Sanh" do Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng cho gia đình ông Hồ Văn Dan. Ảnh: ĐT.
Ngôi nhà "Tình nghĩa Khe Sanh" do Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng cho gia đình ông Hồ Văn Dan. Ảnh: ĐT.
Ngôi nhà "Tình nghĩa Khe Sanh" do Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng cho gia đình ông Hồ Văn Dan. Ảnh: ĐT.
Lên top