Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động như một “nốt nhạc tuyệt vời”

Nhà báo Nguyễn Minh Quang. Ảnh: NVCC
Nhà báo Nguyễn Minh Quang. Ảnh: NVCC
Nhà báo Nguyễn Minh Quang. Ảnh: NVCC
Lên top