Quảng Ngãi: Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ cho nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa (bên phải) - Đại diện cho Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ cho gia đình có nạn bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Ảnh: Kim Ngân.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa (bên phải) - Đại diện cho Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ cho gia đình có nạn bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Ảnh: Kim Ngân.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Quang Tòa (bên phải) - Đại diện cho Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ cho gia đình có nạn bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Ảnh: Kim Ngân.
Lên top