Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hỗ trợ giáo viên và học sinh vùng biển