Prudential Việt Nam trao tặng gần 700 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Bà Hoàng Lan Anh (thứ hai bên phải) trao tặng số tiền 124.075.800 đồng đến Quỹ Tấm lòng vàng
Bà Hoàng Lan Anh (thứ hai bên phải) trao tặng số tiền 124.075.800 đồng đến Quỹ Tấm lòng vàng
Bà Hoàng Lan Anh (thứ hai bên phải) trao tặng số tiền 124.075.800 đồng đến Quỹ Tấm lòng vàng
Lên top