Ông Dũng lò vôi mở rộng tài trợ mổ tim về miền trung

Ông bà Dũng lò vôi và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẳng tại lễ ký kết.
Ông bà Dũng lò vôi và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẳng tại lễ ký kết.
Ông bà Dũng lò vôi và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẳng tại lễ ký kết.
Lên top