Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tri ân liệt sĩ Gạc Ma:

“Nó vẫn luôn tự hình dung ra bố nó”