Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ủng hộ 10.000 quyển vở đến chương trình “Cùng em đến trường”