Nhà sàn bị hỏa hoạn thiêu rụi, gia đình nghèo căng bạt ngủ giữa đồi

Ngôi nhà sàn bị thiêu rụi, 5 người trong gia đình ông Hòa ở trong chiếc lán quây bạt xanh xung quanh. Ảnh: VM.
Ngôi nhà sàn bị thiêu rụi, 5 người trong gia đình ông Hòa ở trong chiếc lán quây bạt xanh xung quanh. Ảnh: VM.
Ngôi nhà sàn bị thiêu rụi, 5 người trong gia đình ông Hòa ở trong chiếc lán quây bạt xanh xung quanh. Ảnh: VM.
Lên top