LD 21040:

Người phụ nữ nghèo hơn 10 năm sống trong đau đớn vì hoại tử mặt

Bà Trần Thị Chớp bị hoại tử khuôn mặt hơn 10 năm nay. Ảnh: GĐCC
Bà Trần Thị Chớp bị hoại tử khuôn mặt hơn 10 năm nay. Ảnh: GĐCC
Bà Trần Thị Chớp bị hoại tử khuôn mặt hơn 10 năm nay. Ảnh: GĐCC
Lên top