Mang niềm vui Trung thu đến với học sinh nghèo vượt khó

Bác sĩ Đàm Trọng Hiếu - Giám đốc MEDLATEC Thanh Xuân và bà Nguyễn Thu Hà - Phó Ban Công tác xã hội - Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Bác sĩ Đàm Trọng Hiếu - Giám đốc MEDLATEC Thanh Xuân và bà Nguyễn Thu Hà - Phó Ban Công tác xã hội - Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Bác sĩ Đàm Trọng Hiếu - Giám đốc MEDLATEC Thanh Xuân và bà Nguyễn Thu Hà - Phó Ban Công tác xã hội - Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Lên top