Lời cảm ơn từ những cảnh đời

Dù vẫn cuộc sống còn vô vàn khó khăn, nhưng em Trần Thị Vui luôn tươi vui như tên của em vậy. Ảnh: NVCC
Dù vẫn cuộc sống còn vô vàn khó khăn, nhưng em Trần Thị Vui luôn tươi vui như tên của em vậy. Ảnh: NVCC
Dù vẫn cuộc sống còn vô vàn khó khăn, nhưng em Trần Thị Vui luôn tươi vui như tên của em vậy. Ảnh: NVCC
Lên top