Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chung tay giúp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung