LĐLĐ tỉnh Sơn La: Thăm, hỗ trợ nhân dân huyện Phù Yên bị ảnh hưởng mưa lũ