LĐLĐ tỉnh Bến Tre và Quỹ TLV Lao Động tặng sữa cho con công nhân