LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ủng hộ hơn 783 triệu đồng tới vùng bị thiên tai