LĐLĐ Thanh Hoá thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn gặp nạn do lũ dữ

Ông Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá trao quà động viên thân nhân đồng chí Thao Văn Súa. Ảnh: Văn Tuấn.
Ông Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá trao quà động viên thân nhân đồng chí Thao Văn Súa. Ảnh: Văn Tuấn.
Ông Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của LĐLĐ Thanh Hoá trao quà động viên thân nhân đồng chí Thao Văn Súa. Ảnh: Văn Tuấn.
Lên top