LD2135: Cha mất, 3 đứa trẻ cần sự giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng 3 con thơ. Ảnh: Trọng Thanh
Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng 3 con thơ. Ảnh: Trọng Thanh
Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng 3 con thơ. Ảnh: Trọng Thanh
Lên top