LD2128: Xót xa bé gái 3 tuổi bị tế bào ung thư xâm lấn gần 70% tủy

Bé gái 3 tuổi bị tế bào ung thư xâm lấn đến 68% tủy.
Bé gái 3 tuổi bị tế bào ung thư xâm lấn đến 68% tủy.
Bé gái 3 tuổi bị tế bào ung thư xâm lấn đến 68% tủy.
Lên top