LD2124: Ông ung thư chăm cháu bị ung thư, bà mù lòa trông ngóng

Ông Lưu Viết Lưu và cháu đều mắc bệnh ung thư, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Hằng
Ông Lưu Viết Lưu và cháu đều mắc bệnh ung thư, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Hằng
Ông Lưu Viết Lưu và cháu đều mắc bệnh ung thư, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Hằng
Lên top