LD2121: Điều ước về 4 năm đại học còn ở phía trước

Em Trần Thị Thanh Nga. Ảnh: Trọng Thanh
Em Trần Thị Thanh Nga. Ảnh: Trọng Thanh
Em Trần Thị Thanh Nga. Ảnh: Trọng Thanh
Lên top